venózní tlak

Venózní tlak neboli žilní tlak je tlak, pod kterým krev protéká žílami (srov. arteriální tlak).