GFR

Rychlost glomerulární filtrace neboli GFR (zkratka pochází z anglického názvu glomerular filtration rate) se stanoví v laboratoři ze vzorku odebrané krve. Glomerulární filtrace je jeden z mnoha procesů, který probíhá v ledvinách při tvorbě moči. Stanovení GFR může být součástí vyšetření funkce ledvin.