definitivní moč

Definitivní moč je jiný název pro sekundární moč.

Viz také moč.