endogenní

Endogenní znamená „vnitřního původu“, tedy vznikající uvnitř živého organismu. Například endogenní infekce je nákaza, při níž je člověk sám sobě zdrojem choroboplodného zárodku.

Opakem endogenního je exogenní.