trimestr

Trimestr je obecně označení pro období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V souvislosti s těhotenstvím (které obvykle trvá devět měsíců) se jedná o třetinu těhotenství. Jinými slovy, těhotenství můžeme rozdělit na tři trimestry (čísly jsou uvedeny hodnoty v týdnech a dnech):

  • první trimestr: 0+0 až 12+6,
  • druhý trimestr: 13+0 až 26+6,
  • třetí trimestr: 27+0 až 40+0.

Těhotenství se na trimestry dělí převážně z praktických důvodů, neboť pro jednotlivé trimestry jsou typické některé potíže (např. ranní nevolnost v prvním trimestru apod.).

Viz také těhotenství.