intracelulární tekutina

Intracelulární tekutina (ICT) je tekutina, která se vyskytuje uvnitř buněk. ICT tvoří přibližně dvě třetiny celkové tělesné vody (viz obrázek níže) a přibližně 30–40 % tělesné hmotnosti.

Obrázek: Koláčový graf znázorňující rozložení celkové tělesné vody. (Zdroj: By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30148559)

Viz také intracelulární, celková tělesná voda.