sportovní medicína

Sportovní medicína je lékařský obor, který se zabývá jednak vzájemným působením sportu a zdraví, jednak prevencí, diagnostikou a léčbou úrazů a případných onemocnění souvisejících se sportem.

Lékař specializující se na sportovní medicínu se nazývá sportovní lékař.

Viz také medicína (lékařství).