amniová tekutina

Amniová tekutina je jiný název pro plodovou vodu.

Viz také amnion.