TTTS

TTTS je zkratka pro syndrom feto-fetální transfuze.