stereocilie

Stereocilie jsou tenké dlouhé („vláskovité“) výběžky, které vyčnívají z povrchu vláskových buněk ve vnitřním uchu. Stereocilie reagují na pohyb tekutiny ve vnitřním uchu a podílejí se na sluchu a smyslu pro rovnováhu.

Obrázek: Vláskové buňky v Cortiho orgánu – schematický nákres. (Zdroj: By OpenStax: Anatomy & Physiology, March 11, 2023, CC BY 4.0)

Viz také vnitřní ucho, vláskové buňky.