orchidopexe

Orchidopexe je chirurgický zákrok, při němž je uvolněno nesestouplé varle a připevněno k šourku.

Viz také orchi(d)-, -pexe.