léková interakce

Léková interakce znamená vzájemné ovlivňování dvou nebo více léčivých látek. Lékové interakce mohou snížit účinnost léčivého přípravku, způsobit neočekávané nežádoucí účinky nebo naopak zvýšit účinek určitého léku.

Jedním z mnoha příkladů je interakce mezi warfarinem (což je antikoagulancium) a flukonazolem (což je antimykotikum). Společné užívání těchto dvou léků může vést k potenciálně nebezpečné zvýšene krvácivosti.