poměr obvodu pasu a boků

Poměr obvodu pasu a boků neboli WHR (zkratka pochází z anglického názvu waist-to-hip ratio) umožňuje posoudit individuální riziko, které je spojeno s rozložením tělesného tuku. WHR lze jednoduše spočítat tak, že změříme obvod pasu i obvod boků, a tyto hodnoty spolu vydělíme:

WHR = obvod pasu (v cm) / obvod boků (v cm)

Například u člověka s obvodem pasu 76 cm a obvodem boků 97 cm se WHR vypočítá následovně:

WHR = 76 cm / 97 cm = 0,78

Typické rozložení tuku u mužů vede ke spíše vyšším hodnotám WHR, zatímco u žen bývají tyto hodnoty o něco nižší. Pokud je však hodnota WHR vyšší než 0,9 (u mužů) nebo 0,85 (u žen), lze předpokládat zvýšené riziko rozvoje dalších onemocnění.

Viz také rozložení tělesného tuku.

Související příspěvky: