nazofarynx

Nazofarynx je odborný název pro nosohltan.

Odvozené přídavné jméno je nazofaryngeální.

Terminologická poznámka: Výraz „nazofarynx“ je mužského rodu a skloňuje se následovně:

1. pád nazofarynx
2. pád nazofaryngu
3. pád nazofaryngu
4. pád nazofarynx
5. pád nazofaryngu
6. pád nazofaryngu
7. pád nazofaryngem

Viz také hltan (lat. pharynx).