katatonní schizofrenie

Katatonní schizofrenie je jednou ze tří hlavních forem schizofrenie. Katatonní schizofrenie začíná většinou náhle a je spojena s poruchami hybnosti. Postižení mají fáze, při nichž se vůbec nebo téměř nehýbou (stupor), jiné fáze se naopak vyznačují agitovaností. Při stuporu zůstává postižený nehybný, má strnulý výraz obličeje a nereaguje na vnější podněty. Vědomí a vnímání nemusí být nutně narušeno. Lze také pozorovat opakující se (stereotypní) pohyby nebo slovní projevy.

Viz také schizofrenie, paranoidní schizofrenie, nediferencovaná schizofrenie.

Související příspěvky: