katatonní schizofrenie

Katatonní schizofrenie je jednou ze tří forem schizofrenie. Katatonní schizofrenie začíná většinou náhle a je spojena s poruchami pohybového ústrojí. Postižení prožívají fáze, při nichž se nemohou vůbec hýbat nebo se hýbou jen stěží (stupor), nebo tyto jevy nastávají ve stavu excitace. Při stuporu setrvávají postižení nehybně se strnulým výrazem ve tváři, jsou zcela obrácení do sebe a nereagují na vnější podněty. Vědomí a vnímání přitom není nutně zasaženo. Pozorovat lze také stále se opakující (stereotypní) pohyby nebo řečové projevy.

Související příspěvky:

Vyhledat „katatonní schizofrenie“ na NZIP