mukóza

Mukóza je odborný název pro sliznici.

Odvozené přídavné jméno je mukózní.