závislá porucha osobnosti

Závislá porucha osobnosti je jednou z poruch osobnosti. Příklady chování postiženého člověka jsou následující:

  • vykazuje značnou nesamostatnost, někdy má až pocit bezmoci,
  • své vlastní potřeby zanedbává ve prospěch jiných,
  • má sníženou psychickou odolnost,
  • má velkou obavu, že jej/ji partner(ka) opustí,
  • má silnou potřebu bezpečí a vazby na jiného člověka.

Viz také porucha.

Související příspěvky: