meléna

Meléna je odborný název pro dehtovitou stolici.