parietální buňky

Parietální buňky jsou buňky v žaludku, které vytvářejí jednak kyselinu chlorovodíkovou, jednak tzv. vnitřní faktor (glykoprotein, která je nezbytný ke vstřebávání vitaminu B12).

Viz také buňka.