obsedantně-kompulzivní porucha osobnosti

Obsedantně-kompulzivní porucha osobnosti je jiný název pro anankastickou poruchu osobnosti.