výživový stav

Výživový stav je zdravotní stav konkrétního člověka, který je ovlivňován příjmem a využíváním živin obsažených v jeho/její výživě.

Viz také výživa.