BMR

BMR je zkratka pro bazální energetický výdej.