EFV

EFV je zkratka pro elektrofyziologické vyšetření.