AVM

AVM je zkratka pro arteriovenózní malformace.