všední denní činnosti

Všední denní činnosti je jiný název pro běžné denní činnosti.