kognitiva

Kognitiva (angl. cognition-enhancing drugs) jsou léky, které mají příznivý účinek na kognitivní funkce. Jsou předepisovány například při léčbě ADHD (atomoxetin, metylfenidát) a demence (antidementiva).

Viz také kognice, kognitivní funkce.