kognice

Kognice je termín vztahující se k získávání a zpracování informací a k používání znalostí. Řadí se sem především vnímání, pozornost, paměť, utváření konceptů, asociace, jazyk, představivost a řešení problémů. Slovo pochází z latinského slovesa cognoscere („poznávat, zkoumat“).

Odvozené přídavné jméno je kognitivní.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz kognitivní, kognitivně apod.