TRUS

TRUS je zkratka pro transrektální ultrazvuk.