reverzibilní

Reverzibilní znamená „vratný“. Například reverzibilní změna znamená, že daná změna (typicky v konkrétním místě lidského těla) je vratná a lze ji napravit vhodnou léčbou, změnou životního stylu apod.

Opakem reverzibilního je ireverzibilní.