subkortikální arteriosklerotická encefalopatie

Subkortikální arteriosklerotická encefalopatie je odborný název pro Binswangerovu chorobu.