Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Práva zákonných zástupců dítěte
ČLÁNEK

... Zákonní zástupci mají právo být plně informováni o tom, co se s jejich dítětem děje, mají právo...

Práva a povinnosti pacientů
ČLÁNEK

.... Zákonný zástupce je osoba oprávněná právně jednat jménem a na účet jiné osoby, přičemž toto její oprávnění... ... na rozdíl od jiných… " >Zákonný zástupce pacienta je současně povinen vytvořit podmínky pro splnění... ... povinností pacientem. Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, Osoba blízká je příbuzný...

Zdravotnická dokumentace
ČLÁNEK

...? sám pacient, jeho Zákonný zástupce je osoba oprávněná právně jednat jménem a na účet jiné osoby... ..., přičemž toto její oprávnění na rozdíl od jiných… " >zákonný zástupce , osoba, kterou určil pacient... ... nebo jeho zákonný zástupce či Opatrovník je soudem ustanovený zástupce (zejména) fyzické osoby omezené...

Darování orgánů
ČLÁNEK

... za svého života nebo Zákonný zástupce je osoba oprávněná právně jednat jménem a na účet jiné osoby... ..., přičemž toto její oprávnění na rozdíl od jiných… " >zákonný zástupce zemřelého, který byl osobou...

Práva a povinnosti pojištěnce
ČLÁNEK

... členských státech EU. Má-li pojištěnec ( Zákonný zástupce je osoba oprávněná právně jednat jménem... ... a na účet jiné osoby, přičemž toto její oprávnění na rozdíl od jiných… " >zákonný zástupce , Opatrovník... ... o posouzení zdravotního stavu. Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce (opatrovník nebo poručník...

Právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace
ČLÁNEK

... či omezené ve svéprávnosti to je Zákonný zástupce je osoba oprávněná právně jednat jménem a na účet... ... jiné osoby, přičemž toto její oprávnění na rozdíl od jiných… " >zákonný zástupce (rodič), resp... .... Opatrovník je soudem ustanovený zástupce (zejména) fyzické osoby omezené ve svéprávnosti. Jeho úkolem...

Práva dítěte
ČLÁNEK

... péče. Dítě má právo na nepřetržitou přítomnost Zákonný zástupce je osoba oprávněná právně jednat... ... jménem a na účet jiné osoby, přičemž toto její oprávnění na rozdíl od jiných… " >zákonného zástupce... ... nebo osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě...

Právo na ochranu osobních údajů
ČLÁNEK

... s osobními údaji pacientů a jejich Zákonný zástupce je osoba oprávněná právně jednat jménem a na účet... ... a zákonné zástupce, ale jejich aplikace ve zdravotnictví má s ohledem na speciální právní úpravu v zákoně... ... a jejich zákonných zástupců, ať už jde o běžné údaje, jako je jméno, adresa nebo číslo telefonu, nebo o citlivé údaje...

Co je to „off-label“ použití registrovaných léčivých přípravků?
ČLÁNEK

... pacienta, popřípadě jeho Zákonný zástupce je osoba oprávněná právně jednat jménem a na účet jiné osoby... ..., přičemž toto její oprávnění na rozdíl od jiných… " >zákonného zástupce . Pouze v případě, že zdravotní stav...

Když jde do nemocnice dítě
ČLÁNEK

... Pro dobrý průběh hospitalizace svého dítěte můžete jako jeho zákonný zástupce mnoho udělat... ... pacienta do nemocnice. Při příjmu dítěte se požaduje předložení průkazu totožnosti Zákonný zástupce... ... od jiných… " >zákonného zástupce a průkazu pojištěnce – dítěte. V případě hospitalizace doprovodu dítěte...

Zobrazeno 1 až 10 z 25