Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 25

Otevřít filtraci
Zákonní zástupci mají právo být plně informováni o tom, co se s jejich dítětem děje, mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace dítěte, pořizovat si z ní výpisy či kopie a...
Při poskytování zdravotní péče, resp. při čerpání zdravotních služeb, musí poskytovatelé dodržovat řadu práv pacienta. Naopak pacient má zase určité povinnosti, které musí plni...
Ve zdravotnické dokumentaci se shromažďují všechny údaje o zdravotním stavu pacienta. Pacient či jeho blízcí mají za určitých okolností právo do dokumentace nahlížet. Náležit...
Podle zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, je darování orgánů v ČR dobrovolné a b...
Jak je v rámci českého zdravotnictví definován pojištěnec, jaká jsou jeho práva a povinnosti? Odpovědi naleznete v následujících odstavcích. Pojištěncem je: osoba, která...
V českém zdravotnictví mají svá nezpochybnitelná práva i děti, kterým je poskytována zdravotní péče. Dítě má právo na nepřetržitou přítomnost Zákonný zástupce je osoba opr...
Česká republika již dlouhou řadu let právně určuje nakládání s osobními údaji pacientů a jejich zákonných zástupců, ať už jde o běžné údaje, jako je jméno, adresa nebo číslo te...
Víte, že máte právo znát informace, které obsahuje zdravotnická dokumentace vedená o vaší léčbě? Obsahuje-li zdravotnická dokumentace údaje, které nepovažujete za pravdivé, upo...
Pro dobrý průběh hospitalizace svého dítěte můžete jako jeho zákonný zástupce mnoho udělat, a to už před samotným přijetím do nemocnice. Zásadně důležitý je pocit bezpečí, kter...
Ošetřující lékař za určitých podmínek může při poskytování zdravotních služeb použít registrovaný léčivý přípravek způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku...

Zobrazeno 1 až 10 z 25

Kategorie

Typ

Počet výsledků