PARP

PARP je zkratka pro poly(ADP-ribóza)polymerázu.