nádory hraniční malignity

Nádory hraniční malignity (angl. borderline tumours) jsou nádory, které vykazují buněčné změny typické pro zhoubný nádor, avšak nešíří se do okolních tkání. Nelze je proto jednoznačně klasifikovat jako nezhoubné (benigní) nebo zhoubné (maligní). Nádory hraniční malignity jsou často diagnostikovány v časném stadiu a mají dobrou prognózu.

Viz také nádor, malignita.