MCI

MCI je zkratka pro mírnou kognitivní poruchu.