psychogenní přejídání

Psychogenní přejídání je odborný název pro záchvatovité přejídání.

Viz také psychogenní.