KDP

KDP je zkratka pro klinické doporučené postupy.