dysregulace

Dysregulace je odborný výraz pro „narušenou regulaci“ nějaké tělesné funkce, např. správného fungování imunitního systému u některých typů alergií apod.

Viz také dys-.