intrakavernózní

Intrakavernózní znamená buď „nitrodutinový, v dutině“ (o něčem, co se v nějaké tělní dutině již vyskytuje) nebo „podávaný do topořivého tělesa“ (lat. corpus cavernosum; o léku, který je do topořivého tělesa podáván, nejčastěji injekčně).

Například intrakavernózní injekce prostaglandinu znamená, že v rámci tzv. autoinjekční terapie erektilní dysfunkce si pacient sám pomocí velmi tenké jehly vstříkne do topořivého tělesa penisu roztok prostaglandinu.

Viz také intra-.