plánování rodičovství

Plánování rodičovství je možnost předvídat a dosáhnout jak zamýšleného počtu dětí, tak časového rozložení jejich narození. To spočívá jednak v používání antikoncepčních metod, jednak v léčbé případné neplodnosti. Jinými slovy, plánování rodičovství zahrnuje rozhodování o počtu dětí, které si žena přeje mít (včetně volby nemít děti) a věku, ve kterém si je přeje mít.