vazivové pouzdro

Vazivové pouzdro má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. vazivové pouzdro v synoviálním kloubu – vnější vrstva kloubního pouzdra,
  2. vazivové pouzdro nějakého orgánu – odolná vnější vrstva, která obaluje a chrání některé orgány, např. játra či ledviny.

Viz také vazivo.