žloutenka typu D

Žloutenka typu D je lidové označení pro virovou hepatitidu D.

Viz také žloutenka.