RSV

RSV je zkratka pro respirační syncytiální virus.