aferentní nervy

Aferentní nervy je jiný název pro senzorické nervy.