eferentní nervy

Eferentní nervy je jiný název pro motorické nervy.