palmoplantární erytrodysestezie

Palmoplantární erytrodysestezie je odborný název pro syndrom ruka-noha.