antifoláty

Antifoláty je jiný název pro antagonisty kyseliny listové.

Viz také anti-, folát.