CEA

CEA je zkratka pro karcinoembryonální antigen.