hereditární nepolypózní kolorektální karcinom

Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom je jiný název pro Lynchův syndrom.

Viz také kolorektální karcinom.