bederní páteř

Bederní páteř je třetí z pěti oddílů páteře (počítáno odshora). Bederní páteř je tvořena pěti bederními obratli, které jsou označovány (shora dolů) zkratkami L1 až L5. Pro zdravou bederní páteř je typická mírná bederní lordóza.

Viz také páteř, krční páteř, hrudní páteř, kost křížová, kostrč.

Související příspěvky: