kotník

Kotník je lidové označení pro hlezenní kloub.